Print Friendly, PDF & Email

Ved ændring af regnskabspraksis er der ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal tilbage til 2016.

Læs om ændret regnskabspraksis her. Energiområdet – Hillerød Forsyning

Regnskabsårene 2017 og 2018 er påvirket af højesteretssagen, som blev afsluttet ultimo 2018. Der er i de to år sket indregning af udskudt skat som tidsmæssige forskelle. 2020 er et normal år, som er sammenlignelig med 2016 og 2019.


Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporterne: