Print Friendly, PDF & Email
Solrødgård Klima- og Miljøpark
– en bæredygtig fortælling

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning besluttede i 2012/2013 at etablere Solrødgård klima- og miljøpark. Baggrunden var et ønske om at flytte væk fra de bynære adresser forsyningen havde til genbrugsstation, renseanlæg, vandværk mv., og derved frigive grundarealer i Hillerød by, som over tid kan finde anvendelse til andre formål.

Flytningen væk fra de bynære adresser giver Hillerød Forsyning mulighed for at bygge tidssvarende og miljørigtige anlæg til gavn for indbyggerne i Hillerød Kommune, og Solrødgård er tillige et stort rekreativt område, hvor kommunens indbyggere kan komme tæt på dejlig natur og forsyningstekniske anlæg på en og samme gang.

Hillerød Forsyning byder gerne velkommen til rundvisninger for foreninger efter aftale. Desuden er alle velkomne til rundvisninger på Solrødgård den første lørdag i hver måned.

Etableringen af Solrødgård startede i 2015, og med udgangen af 2018 var der etableret et renseanlæg, en genbrugsstation og et klima- og miljøcenter.

Klima- og miljøcentret rummer lagre, værksteder, garager, omklædningsfaciliteter, administration, kundeservice, kantine og sidst men ikke mindst to mødelokaler, der kan rumme en skoleklasse hver, og bruges som formidlingslokaler, der vil danne rammen om den formidling, som Hillerød Forsyning udvikler i disse år.

Formidlingen retter sig primært mod skoleklasser, der på sigt vil besøge Hillerød Forsyning 5 gange i deres skoletid.

  • Tre gange for at høre om affald, cirkulær økonomi, affaldssortering og genbrug

  • En gang for at høre om vandets kredsproces fra grundvand til drikkevand til spildevand og til slut renset spildevand, der ledes ud til recipienterne.

  • En gang for at besøge Hillerød Forsyning og høre om bæredygtig energiproduktion.

Solrødgård vil fuldt udbygget rumme renseanlæg, genbrugsstation, varmeproduktion og vandværk samt klima- og miljøcenter.

Masterplanen for Solrødgård indeholder, foruden landsskabsplan og arkitektoniske krav til området, også en såkaldt exit strategi.

Strategien stiller krav til, hvordan anlæggene fjernes igen, når de på et tidspunkt, langt ude i fremtiden, ikke længere er tidssvarende.

”Vi ønsker at efterlade et landskab uden ar til de kommende generationer, når Hillerød Forsyning engang i fremtiden ikke skal ligge her længere” – Søren Støvring, adm. direktør. 

Det nye renseanlæg på Solrødgård er overdækket og fremstår som et visionært fyrtårnsprojekt med den nyeste teknologi inden for rensning af spildevand.

Vi har ved projektering af anlægget taget hensyn til arbejdsmiljøet ved blandt andet at bruge 3D-projektering for at verificere arbejdsmiljøet på forhånd.

Renseanlægget giver en forbedret rensning af spildevandet i forhold til før og er samtidig CO2-neutralt og energiproducerende, og det gavner dermed miljøet og reducerer driftsomkostningerne.

Renseanlægget modtog første gang spildevand i 2018.

Visionen for genbrugsstationen er, at det skal være nemt og sikkert for vores kunder at aflevere affald samt give forsyningens medarbejdere gode arbejdsforhold.

Den forbedrede sikkerhed udmønter sig i, at den tunge lastbiltrafik kører i et lavere niveau end personbilerne.

Samtidig er det blevet nemmere for kunderne at læsse affald i containerne, da de er placeret i samme lavere niveau som lastbilerne.

Genbrugsstationen besøges årligt ca. 250.000 gange, og vores kunder har mulighed for at sortere deres affald i mere end 35 forskellige fraktioner.

Klima- og Miljøcenteret med omklædning, lager, værksteder, laboratorium, undervisningslokaler og administration stod klar på Solrødgård i efteråret 2018.

Dermed blev det muligt at samle alle forsyningens medarbejdere på samme adresse.