Om Hillerød Forsyning

Vi er en koncern, der består af 8 selskaber:

  • Hillerød Forsyning Holding A/S
  • Hillerød Affaldshåndtering A/S
  • Hillerød Varme A/S
  • Hillerød Kraftvarme ApS
  • Hillerød Vand A/S
  • Hillerød Spildevand A/S
  • Hillerød Service A/S
  • Hillerød Fjernkøl A/S

Hillerød Kommunes kapitalejerskab er placeret i Hillerød Forsyning Holding A/S, og holdingselskabet ejer 100 % af kapitalen i de syv underliggende datterselskaber.

Hillerød Service A/S 20 % af aktierne i Nordkøb A/S, der oprindeligt er stiftet sammen med otte andre nordsjællandske forsyninger, og nu ejes af fem nordsjællandske forsyninger.

Hillerød Affaldshåndtering A/S ejer 50 % af aktierne i Fælles Affaldsindsamling A/S, der er stiftet sammen med Halsnæs Forsyning.

De regulatoriske rammer, som vores selskaber i Hillerød Forsyning arbejder inden for, er meget forskellige. Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S er underlagt en indtægtsramme, mens Hillerød Affaldshåndtering A/S og varmeselskaberne er ”hvile-i-sig-selv-selskaber” (HVISS). De øvrige selskaber kan drives med overskud. Det overskud, der opbygges i disse selskaber, bruges på at finansiere den grønne omstilling i Hillerød Forsyning koncernen.

Hillerød Forsyning blev udskilt fra Hillerød Kommune og selskabsgjort i 2008. I 2012 kom Hillerød Kraftvarme ApS til, idet Hillerød Kraftvarmeværk blev tilkøbt fra Vattenfall, og blev en del af Hillerød Forsyning koncernen.

Hillerød Kommune vedtog i december 2020 en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Ejerstrategien kan læses her.


Mission og Vision

Vi understøtter vores kunders sundhed og hverdagsliv, både i dag og i fremtiden, ved at levere rent vand og varme, samt håndtere spildevand og affald på en miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde – og vi ønsker at være blandt de tre bedste forsyninger i Nordsjælland på alle forsyningsarter og den bedste på mindst én forsyningsart. Bedste forsyning bliver målt som en afvejning mellem forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og oplevet kundetilfredshed.

Værdier

Hillerød Forsyning har formuleret fire værdier; bæredygtighed, ansvarlighed, forretningsorienteret og forandringsvilje.

Bæredygtighed: Bæredygtighed er vores forretningsgrundlag og omfatter både vores tilgang til miljø, ressourcer, økonomi men også vores tilgang til hinanden og vores arbejdsplads.

Ansvarlighed
Vi tager ansvar ved at se ud over vores egen næsetip og vise omsorg. Det gælder både for vores kunder, kolleger, de løsninger vi tilbyder, og de problemer vi støder på.

Forandringsvilje
Vi er modige og tør godt gå forrest med nye og innovative tiltag, selvom det kræver forandringer for os.

Forretningsorienteret
Kunden er vores forretningsgrundlag, og det er en grundforudsætning, at vi forstår deres behov, og hvordan vi skaber værdi for dem.

Vores værdier sikrer, at kunden er i centrum for alt, hvad vi gør, siger og synes i Hillerød Forsyning, fordi de er vores eksistensberettigelse. Kunden er situationsbestemt og kan derfor både være slutbrugeren, bestyrelsen eller ejeren.

Medarbejderne

Forsyningsvirksomhederne på Sjælland konkurrerer om medarbejdere, og der er specielt stor efterspørgsel på medarbejdere inden for spildevand og klimatilpasning. For at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere skal Hillerød Forsyning være et attraktivt sted at være ansat, have markedsrigtige ansættelsesvilkår (løn, kantineordning og personalegoder), samt fokus på høj medarbejdertilfredshed og et lavt stressniveau.

Vi gennemfører hvert andet år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Resultaterne viser, at vores medarbejdere i overvejende grad er tilfredse, eller meget tilfredse, med Hillerød Forsyning som arbejdsplads.

Bestyrelse og direktion

I 2021 skiftede Hillerød Forsyning Holding A/S og de 100 % ejede selskaber i koncernen (Hillerød Forsyning) administrerende direktør, og forsyningens øverste ledelse har siden primo 2021 bestået af tre personer; en administrerende direktør og to forsyningschefer/COO’s. Den administrerende direktør havde pr. 1. oktober 2021 en fast årsløn på 1.248 tkr. plus 20,17 % pension.

Bestyrelsesformanden i Hillerød Forsyning bestrider posten i alle selskaber og modtog et årshonorar på 217 tkr. svarende til 31,0 tkr. for de 7 selskaber i koncernen med aktivitet. Hillerød Fjernkøl A/S er uden aktivitet.

Bestyrelsens næstformand bestrider posten i alle selskaber og modtog et årshonorar på 108 tkr. svarende til 15,4 tkr. pr. for de 7 selskaber i koncernen med aktivitet. Hillerød Fjernkøl A/S er uden aktivitet.

De menige bestyrelsesmedlemmer – herunder forbruger- og medarbejderrepræsentanter – modtog et årshonorar på 7 tkr. for hver bestyrelsespost, de bestrider, i Hillerød Forsyning koncernen.

Ovenstående aflønningstal for bestyrelsen er pr. 1. april 2020.


Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporterne:

Print Friendly, PDF & Email