Lovgivning

Årsregnskabslovens §99a giver virksomheder mulighed for at vælge mellem tre forskellige redegørelsesformer for så vidt angår virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. Hillerød Forsyning har valgt at offentliggøre sin ”Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a” som et særskilt afsnit i ledelsesberetningen placeret på virksomhedens hjemmeside.

Nuværende og kommende lovgivning

Gennem de seneste år er der kommet skærpede krav til afrapportering af CSR i virksomhedernes årsrapport eller ledelsesberetning. Kravene har været gældende for de største, danske virksomheder siden 2020, og fra næste regnskabsår vil de også komme til at gælde for virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D, hvilket betyder, at Hillerød Forsyning vil være omfattet af kravene. Derfor skal forsyningen senest fra næste regnskabsår ændre sin CSR-rapportering.

Fra 2023 erstattes dansk lovgivning af et EU-direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), om bæredygtighedsrapportering. CSRD vil bl.a. stille krav om sektorspecifikke målepunkter (KPI’er) samt revision af den ikke-finansielle del af rapporteringen – minimum som en erklæring med begrænset sikkerhed.

Hillerød Forsyning har allerede i tidligere årsrapporter beskrevet flere af de lovpligtige CSR-temaer, eks. medarbejderforhold og dele af klimaforhold. Da ny lovgivning som nævnt indfases i de kommende år, vil forsyningen løbende udbygge sin CSR-rapportering på følgende måde:

  • Forsyningen forholder sig allerede fra i år i sin rapportering til alle de kommende lovpligtige målepunkter, som det umiddelbart er muligt (data er tilgængelige).
  • De målepunkter, som ikke umiddelbart kan implementeres (pga. manglende/ufuldstændige data), beskrives med henblik på fremtidig implementering.
  • Forsyningen supplerer sin CSR-rapportering med forretningsrelevante KPI’er, som ikke er lovpligtige men som vurderes relevante ift. forretningsstrategien og som umiddelbart kan implementeres (dvs. at data forefindes).Visse af disse KPI’er vil blive lovpligtige på et senere tidspunkt.

Fra næste år vil Hillerød Forsyning i sin rapportering forholde sig til alle de lovpligtige målepunkter, ligesom forsyningen fortsat vil supplere sin CSR-rapportering med forretningsrelevante KPI’er, som ikke er lovpligtige men som vurderes relevante i forhold til forretningsstrategien.

Herefter vil CSRD højest sandsynligt erstatte de eksisterende, danske rapporteringskrav, men et endeligt udkast til direktivet udestår fortsat, og det er derfor på nuværende tidspunkt for tidligt at lægge sig fast på, hvordan rapporteringen skal se ud efter 2023. I praksis prioriterer forsyningen derfor at følge nuværende lovgivning samt styre efter kendt, fremtidig lovgivning.

Print Friendly, PDF & Email