FORMANDEN HAR ORDET

DIREKTØREN FORTÆLLER

OM HILLERØD FORSYNING


Affald

Varme

Vand

Spildevand

Koncern


Solrødgård Klima- og Miljøpark

– en bæredygtig fortælling

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning besluttede i 2012/2013 at etablere Solrødgård Klima- og Miljøpark. 

Etableringen af Solrødgård startede i 2015, og med udgangen af 2018 var der etableret et renseanlæg, en genbrugsstation og et Klima- og Miljøcenter.


Print Friendly, PDF & Email