Politikker

Hillerød Forsyning har udarbejdet en række politikker på områder, der omfatter virksomhedens medarbejdere. Det drejer sig om følgende politikker:

Politik om alkohol og rusmidler

Hillerød Forsyning er en alkoholfri arbejdsplads. Politikkens formål er at bidrage til et sundt arbejdsmiljø i Hillerød Forsyning, forebygge at medarbejdere udvikler problemer med alkohol og/eller rusmidler, samt hjælpe dem, der har problemer med alkohol og/eller rusmidler. Hillerød Forsyning vil aktivt støtte og hjælpe enhver ansat, der søger hjælp på grund af problemer med alkohol og/eller rusmidler.

Rygepolitik

Hillerød Forsyning arbejder på at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, derfor er Hillerød Forsyning en røgfri arbejdsplads. Det gælder både cigaretter og e-cigaretter. Vi støtter aktivt og hjælper enhver medarbejder, der ønsker at stoppe med at ryge.

Sygefraværspolitik

Formålet med sygefraværspolitikken er at drage omsorg for alle ansatte og samtidig sørge for, at arbejdspladsen fungerer. Vi ønsker en kultur, hvor kontakten mellem medarbejder, kolleger og leder er naturlig under sygefravær. I Hillerød Forsyning afholder vi sygefraværssamtaler bl.a. efter længerevarende sygdomsperioder. Formålet med samtalen er at støtte og drøfte muligheder for, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.

Virksomheden har fokus på sundhed på arbejdspladsen. Alle ansatte tilbydes en sundhedsforsikring med behandlingsgaranti samt gratis massage op til fem timer om året. De ansatte kan tilmelde sig en frokostordning, hvor de kan vælge mad fra en buffet med grønne og sunde frokostretter. Desuden har Hillerød Forsyning en frugtordning, hvor alle har mulighed for at få frugt hver dag.

Stresspolitik

Hillerød Forsyning arbejder på at forebygge stress og at tage hånd om de medarbejdere og ledere, der rammes af stress. Samtidig vil vi give lederne et værktøj til at håndtere stressramte medarbejdere. Ved sygemelding pga. stress vil der løbende blive afholdt sygefraværssamtaler, hvor medarbejder og leder laver aftaler om, hvad Hillerød Forsyning kan gøre, for at medarbejderen bliver rask hurtigst muligt.

Seniorpolitik

Hillerød Forsyning vil sikre, at det er attraktivt og muligt for både ledere og medarbejdere at fortsætte et aktivt arbejdsliv, så længe lysten er til stede og de gensidige forventninger opfyldes. I Hillerød Forsyning er der mulighed for at overgå til en seniorstilling. En seniorstilling vil oftest være en kombination af nedsat tid og ændret jobindhold. En seniorstilling vil altid indebære bevarelse af pension efter beskæftigelsesgraden i den hidtidige stilling.

Mobning, chikane og seksuel chikane politik

Hillerød Forsyning skal være en arbejdsplads, hvor der er rart at være, hvor alle omgås hinanden på en værdig måde og behandler hinanden med respekt. Trivsel er et fælles ansvar og mobning, chikane og seksuel chikane tolereres under ingen omstændigheder.

Alle, ledere såvel som medarbejdere, har et ansvar for at gribe ind i situationer, som kan karakteriseres som mobning, chikane eller seksuel chikane. Alle, der tager imod en henvendelse om mobning, chikane eller seksuel chikane er forpligtet til at tage henvendelsen alvorligt og behandle den fortroligt.

Afhængigt af den konkrete sag vil direktionen vurdere, om det vil få ansættelsesretslige konsekvenser, herunder advarsel, opsigelse eller bortvisning, for krænkeren.

Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik

Hillerød Forsyning har stor fokus på sikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Medarbejderne skal trygt kunne fortælle om sikkerhedsmæssige forhold, som tilsidesættes af kolleger eller ledere. Vi har fokus på sikkerheds- og arbejdsmiljøkurser. Vi foretager jævnligt interne sikkerhedsrunderinger og italesætter sikkerhed på fælles- og afdelingsmøder.

Hillerød Forsyning har indført et fast rul for trivselsanalyser og fysisk APV, ligesom der udføres systematiske sikkerhedsrunderinger på Vand og Spildevand.

Menneskerettigheder

Hillerød Forsyning sikrer sig, at virksomhedens leverandører overholder ILO-konventionen. Det gør vi ved at indarbejde arbejdsklausuler i virksomhedens kontrakter for bygge- og anlægsopgaver, hvilket betyder, at leverandøren på forespørgsel eller forlangende skal kunne oplyse eller dokumentere, hvilken overenskomst, der er anvendt som reference; herunder lønoplysninger på medarbejdere og medarbejdere ansat hos en underleverandør. Hillerød Forsynings standard udbudsmateriale indeholder en erklæring vedrørende overholdelse af ILO-konventionen, som tilbudsgiver bedes underskrive. I regnskabsåret 2021 er udarbejdelse af et adfærdskodeks i forhold til overholdelse af ILO-reglerne sat i proces.

Antikorruption og bestikkelse

Hillerød Forsyning beskytter sig mod korruption og bestikkelse med regler i personalepolitikken vedrørende gaver og deltagelse i arrangementer.

Medarbejdere og ledere må udelukkende modtage lejlighedsgaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter. Værdien af sådanne gaver må ikke overstige en værdi af 200 kr.

Medarbejdere og ledere må udelukkende deltage i arrangementer, der bliver stillet gratis til rådighed af eksterne leverandører, hvis der er tale om et fagligt arrangement, ligesom deltagelsen skal være godkendt af nærmeste leder.

Print Friendly, PDF & Email