Print Friendly, PDF & Email

Direktøren fortæller

Det er en omskiftelig verden, vi lever i. Hvis nogen for bare fire-fem år siden havde sagt til mig, at en dødelig, global pandemi ville blive trængt i baggrunden af krig i Europa i begyndelsen af 2022, havde jeg nok ikke fundet det udsagn særlig troværdigt.

Men nu står vi på bagkanten af en pandemi, der udfordrede både vores sundhed, vores hverdag og måden, vi tilrettelægger vores (arbejds)liv på. Og nu står vi i stedet som tilskuere til en krig, som truer fred og samhandel i Europa på længere sigt.

Begge dele har fået betydning for vores hverdag her i Danmark. Også lokalt her i Hillerød.

Vores arbejdsdag her i Hillerød Forsyning blev i løbet af 2020 og 2021 udvidet til også at omfatte begreber som Ø-drift, nedlukninger og Corona-selvtest. Og hjemmearbejdsdage gik fra at være en mulighed til en nødvendighed.

Alt det var til at håndtere, og forsyningens medarbejdere udviste stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af deres arbejde i en udfordrende tid. Og vigtigst af alt, så opretholdt vi den nødvendige forsyningssikkerhed, så kunderne fik hentet affald til tiden, havde rent vand i hanerne og varme i radiatorerne. Og vi håndterede deres spildevand som vanligt – og testede det som en af de første forsyninger i landet ovenikøbet for COVID-19. Jeg kan kun rose den indsats, som medarbejderne leverede på trods af udfordringerne og til gavn og glæde for vores mange kunder.

For os i forsyningen har pandemiens største udfordring nok været de stigende priser og omkostninger generelt. Alt er blevet dyrere. Lige fra brændstof til vores skraldebiler over kemikalier til renseanlægget til byggematerialer til anlægsprojekterne. I slutningen af 2021 så vi de første tegn på, hvordan det kommer til at påvirke kunderne, da vi var nødt til at varsle højere fjernvarmepriser. Det var bestemt ikke med vores gode vilje, da vi havde nogle af Sjællands laveste varmepriser, som vi gennem en årrække havde opbygget et ry for at holde i ro.

Men stigende eksterne omkostninger kommer desværre til at kunne mærkes hos vores kunder. For når vores omkostninger stiger, får kunderne højere priser. Det kan vi ikke ændre på. Det forhindrer al lovgivning på området.

Det er logisk at det er de nære ting – de ting, der rammer os selv – der optager os mest. I den optik er det naturligvis slemt, når prisen på fjernvarme stiger. Det er vi opmærksomme på. Og vi forsøger at afbøde konsekvenserne bedst muligt gennem bl.a. målrettede og langsigtede energiindkøb, ligesom vi arbejder målrettet på den grønne omstilling af fjernvarmen.

Vi arbejder også på andre initiativer, der effektiviserer vores forretning, og dermed reducerer omkostningerne. Og dermed i sidste ende er med til at holde taksterne i ro.

For eksempel arbejder vi på at indgå nogle faste, strategiske partnerskabsaftaler med de entreprenører, som udfører vores store anlægsprojekter.

Tanken bag de aftaler er, at tæt, strategisk samarbejde skal være til gavn for begge parter – også økonomisk. Når vi indgår den type langsigtede samarbejdsaftaler, har entreprenørerne garanti for at have opgaver og dermed indtjening i flere år, og vi har sikkerhed for at have en samarbejdspartner med fokus på vores opgave år ude i fremtiden. Det betyder, at vi sammen kan gøre det billigere og mere effektivt, end hvis vi udbød hver enkelt opgave for sig.

Vi har allerede indgået én strategisk samarbejdsaftale på vandområdet, og i løbet af 2022 følger den næste efter. Det bliver på spildevandsområdet, hvor mange store separatkloakeringsprojekter venter i de kommende år.

Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at vi kun har Hillerød til låns, og at vi skal levere den tilbage i bedre stand, end da vi overtog den. Det er en ”læresætning”, vi altid styrer efter her i Hillerød Forsyning.

Derfor har vi også en cirkulær tankegang: Renseprocesserne på vores renseanlæg er designet, så de bedst muligt beskytter vandets sarte kredsløb. Vi arbejder på at optimere vores ledningsnet, så både vi og kunderne oplever mindst muligt spild – både hvad angår vand og varme. Vores affaldssortering både på genbrugsstationen og ude hos kunderne er indrettet, så vi sikrer, at over halvdelen af det indsamlede affald her i kommunen bliver genanvendt. Det sker ud fra princippet om, at en ressource, der bliver brændt af, er en ressource, der er tabt for evigt.

Det er noget af det, der står klart for mig, efter min første tid som direktør for Hillerød Forsyning.

Det er en omskiftelig verden, vi lever i: Det ved mine kolleger i Hillerød Forsyning alt om, og de er vanvittigt dygtige til at omstille sig til den nye verdensorden. Og de gør det altid på en måde, hvor de sætter bæredygtighed, cirkulær økonomi og dermed Hillerøds fremtid i centrum for deres handlinger.

I Hillerød Forsyning har vi nemlig kunden i centrum. Uanset hvem kunden er.

Lone Byskov
Administrerende direktør, Hillerød Forsyning


Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporterne:

Print Friendly, PDF & Email