Privatlivspolitikker og persondata

Hillerød Forsyning gør alt hvad vi kan for at leve op til den skærpede persondataforordning, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Databeskyttelsesloven sætter rammerne for, hvordan både offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. skal håndtere personoplysninger, og er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Hillerød Forsynings forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Telefonnummer (fastnet)
 4. Mobilnummer, (hvis oplyst af dig)
 5. Telefonnummer (arbejde)
 6. E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 7. Eventuelt CVR/CPR-nummer (hvis oplyst af dig)
 8. Målernummer
 9. Kundenummer
 10. Installationsnummer
 11. Oplysninger om boligforhold og -type
 12. Ejendomsnummer
 13. Oplysninger om beholdere
 14. Tanktype
 15. Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning (indhentes en gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning)
 16. Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 17. Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 18. Eventuelle klagesager
 19. Eventuelle statistiske afvigelser
 20. Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 21. Aktiviteter hos kunden

I dokumenterne Privatlivspolitik (se nedenfor) kan du læse mere om vores politikker for hvordan Hillerød Forsyning håndterer persondata. Der foreligger en privatlivspolitik for hver enkelt selskab:

 • Privatlivspolitik Affald, læs mere her
 • Privatlivspolitik Vand, læs mere her
 • Privatlivspolitik Spildevand, læs mere her
 • Privatlivspolitik Varme, læs mere her

 

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata, Hillerød Forsyning behandler om dig. Kontakt os på kundeservice@hfors.dk eller på telefon 48 23 10 00, såfremt du ønsker at få dette tilsendt til den adresse du er registreret med i vores system.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader også dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Hillerød Forsyning forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, det er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Hvis du ønsker at vide mere om Databeskyttelsesforordningen generelt, kan du se mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk/borger/kort-om-persondataloven. Her finder du også links videre til lovtekster mv.

Dataansvar – kontaktoplysninger

Hillerød Forsyning er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Hillerød Forsyning, Solrødgards Alle 6, 3400 Hillerød

Telefon 48 23 10 00, kundeservice@hfors.dk

Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte os omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Print Friendly, PDF & Email