Print Friendly, PDF & Email

&nbsp REGNSKAB FOR HILLERØD KRAFTVARME APS

Hoved- og nøgletallene for 2018 er ikke ændret som følge af ændret anvendt regnskabspraksis foretaget i 2020.


Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporterne:

Print Friendly, PDF & Email