Print Friendly, PDF & Email

Formanden fortæller…

Nordsjælland, og ikke mindst Hillerød Kommune, er inde i en rivende udvikling.

Nordsjælland, og ikke mindst Hillerød Kommune, er inde i en rivende udvikling.

Hillerød Kommune siger velkommen til mere end 1.000 nye indbyggere hvert år i disse år, og samtidig tiltrækker Hillerød Kommune nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Hillerød Forsyning er involveret i alt dette, både i forbindelse med de nye indbyggere, der skal have leveret vand og varme og have deres spildevand og affald håndteret, og i forbindelse med, at antallet af arbejdspladser stiger. Det giver travlhed. En positiv travlhed.

By- og erhvervsudviklingen medfører anlægsarbejder for forsyningen. Nye områder byggemodnes, virksomheder etablerer sig, eller udvider, i Hillerød Kommune og de efterspørger flere forsyningstjenester.

Anlægsarbejderne giver mulighed for at gøre noget godt for miljøet. Når der f.eks. anlægges spildevandsanlæg i forbindelse med byggemodninger, er det, med en begrænset meromkostning, muligt at vælge miljørigtige grønne løsninger til gavn for miljøet og til gavn for indbyggerne i Hillerød Kommune, som derved får rekreative og spændende byrum.

En forudsætning for denne udvikling er, at der er en velfungerende infrastruktur i forhold til vand, varme, spildevand og affald. En infrastruktur der leverer de rigtige tjenesteydelser til priser, som kunderne er villige til at betale, og med en acceptabel miljøpåvirkning.

Hillerød Forsyning har været en central spiller – og vil fortsat være en central spiller – i forhold til at få denne vækst til at ske.

Hillerød Kommune siger velkommen til ca. 1.000 nye indbyggere hvert år i disse år, og samtidig tiltrækker Hillerød Kommune nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Hillerød Forsyning havde i 2019 mere end 300 rundvisninger på Solrødgård og forskellige tekniske anlæg rundt i kommunen. I alt var ca. 5.000 personer på rundvisning hos Hillerød Forsyning. Det spænder fra skoleklasser til specialister fra ind- og udland, der ønsker at lære af det, Hillerød Forsyning gør. Det er en stor glæde at byde velkommen og få lov at dele vores erfaringer.

Solrødgård fremstår som en unik kombination af tekniske forsyningsanlæg og rekreative områder, som borgerne kan benytte døgnet rundt. Mange indbyggere i Hillerød Kommune udnytter allerede Solrødgård, både når de skal aflevere affald på genbrugsstationen, og til en afslappende gåtur på de 7 km grusstier.

Vi håber, at Solrødgård fremover vil blive brugt endnu mere flittigt af borgerne. Vi har etableret Solrødgård for at kunne levere forsyningstjenester til vores kunder, og de er mere end velkomne til at komme forbi og se, hvordan vi gør. Det gælder i dagligdagen, men også ved de rundvisninger på området, som vi holder den første lørdag i hver måned.

Et fyrtårn i byrådets vision er foreningen Symbiose Hillerød, som Hillerød Forsyning deltager i. Symbiose Hillerød arbejder på at bruge de muligheder, som en høj investeringstakt i kommunen giver, bedst muligt. Det er muligheder vi skal gribe, så vi tilgodeser miljøet og overleverer et bæredygtigt Hillerød til de kommende generationer.

Men Symbiose Hillerød er mere end det. Symbiose Hillerød bidrager også til at gøre det nemmere – og måske billigere og mere miljørigtigt – at etablere og drive virksomhed i vores kommune, og derfor er Symbiose Hillerød en vigtig del af kommunens erhvervsstrategi.

Som en udløber af Symbiose Hillerød indgik Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Forsyning i 2019 en aftale om levering af fjernkøling. Aftalen betyder, at hospitalet får en økonomisk attraktiv løsning med stor fokus på miljøet. Hillerød Forsyning får gennem aftalen adgang til en væsentlig mængde fossilfri varme, som kan nyttiggøres i varmeforsyningen.

I 2019 godkendte Hillerød Byråd en ny lokalplan for Solrødgård. Det betyder, at planforholdene omkring området – og herunder det nye rensningsanlæg – er bragt i orden. For at få en ny lokalplan og udledningstilladelse for rensningsanlægget på plads, var det nødvendigt at acceptere, at by- og erhvervsudviklingen enten kræver forbedret rensning eller, at vandmængden, der ledes til rensningsanlægget, reduceres.

Hillerød Forsyning er først og fremmest kundernes forsyning. Vi leverer, så vidt det er muligt, de produkter, som kunderne efterspørger – og i den kvalitet der efterspørges. Vi stræber efter at have takster, der er rimelige i forhold til de krav, som kunder, miljø og Hillerød Kommune stiller, og takster der ikke opfattes som en barriere i forhold til at bosætte sig i kommunen eller i forhold til at drive virksomhed i kommunen.

Hillerød Forsyning tog i 2019 endnu et skridt mod at blive en transparent og åben forsyning. Alle relevante selskabsinformationer, inklusive protokoller fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, vedtægter, årsregnskaber og meget mere, ligger nu tilgængelig på vores hjemmeside. Så kan interesserede læse dem når de har lyst.

På baggrund af den store interesse for Hillerød Forsyning er der blevet udarbejdet en ekstern uvildig vurdering af to forhold. For det første en vurdering af hensigtsmæssigheden af den måde som bestyrelserne i Hillerød Forsyning er sammensat på. For det andet en vurdering af arbejdet med åbenheden i selskabet. Begge vurderinger med udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Den uvildige vurdering kan findes i sin helhed på Hillerød Forsynings hjemmeside.

De anbefalinger i retning af yderligere åbenhed som selskabet selv kan beslutte at efterleve, har bestyrelsen allerede besluttet at følge. Rapporten konkluderer bl.a. at det er oplevelsen – og realiteten – at Hillerød Forsyning har fokus på åbenhed og gennemsigtighed med respekt for de begrænsninger, der følger af selskabslovens tavshedsregler.

Jeg vil runde af med en tak til vores medarbejdere i Hillerød Forsyning. Medarbejdere som, med deres daglige engagement og robuste faglige kompetencer, bidrager til at løfte en vigtig opgave for de mange borgere og virksomheder, som holder til i vores kommune i dag, og til at skabe grundlaget for den vækst og udvikling, der vil gøre vores kommune til et af de bedste steder at bo og drive virksomhed i Danmark.

 

Klaus Markussen

Bestyrelsesformand