Print Friendly, PDF & Email

Formanden fortæller…

Nordsjælland, og ikke mindst Hillerød Kommune, er inde i en rivende udvikling.

Hillerød Kommune siger velkommen til ca. 1.000 nye indbyggere hvert år i disse år, og samtidig tiltrækker Hillerød Kommune nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Hillerød Forsyning er involveret i alt dette, både i forbindelse med de nye indbyggere, der skal have leveret vand og varme og have deres spildevand og affald håndteret, og i forbindelse med at antallet af arbejdspladser stiger. Det giver travlhed. En positiv travlhed.

By og erhvervsudvikling medfører anlægsarbejder for forsyningen. Nye områder byggemodnes, virksomheder etablerer sig, eller udvider, i Hillerød Kommune og de efterspørger flere forsyningstjenester.

Anlægsarbejderne giver mulighed for at gøre noget godt for miljøet.

Når der f.eks. anlægges spildevandsanlæg i forbindelse med byggemodninger, så er det, med en begrænset meromkostning, muligt at vælge miljørigtige grønne løsninger til gavn for miljøet og til gavn for indbyggerne i Hillerød Kommune, som derved får rekreative og spændende byrum.

En forudsætning for denne udvikling er, at der er en velfungerende infrastruktur i forhold til vand, varme, spildevand og affald. En infrastruktur der leverer de rigtige tjenesteydelser til priser, som kunderne er villige til at betale, og med en acceptabel miljøpåvirkning.

Hillerød Forsyning har været en central spiller – og vil fortsat være en central spiller - i forhold til at få denne vækst til at ske.

Hillerød Kommune siger velkommen til ca. 1.000 nye indbyggere hvert år i disse år, og samtidig tiltrækker Hillerød Kommune nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Hillerød Forsyning afsluttede i 2018 byggemodningen af Solrødgård Klima- og Miljøpark. Solrødgård er et af fyrtårnene i byrådets vision ”læring og livskraft”.

Solrødgård fremstår nu som en unik kombination af tekniske forsyningsanlæg og rekreative områder, som borgerne kan benytte døgnet rundt. Mange indbyggere i Hillerød Kommune udnytter allerede Solrødgård, både når de skal aflevere affald på genbrugsstationen, og til en afslappende gåtur på de 7 km grusstier.

Vi håber at Solrødgård fremover vil blive brugt endnu mere flittigt af borgerne. Vi har etableret Solrødgård for at kunne levere forsyningstjenester til vores kunder, og de er mere end velkommen til at komme forbi og se, hvordan vi gør. Det gælder i dagligdagen, men også ved de rundvisninger på området, som vi holder den første lørdag i hver måned.

Et andet fyrtårn i byrådets vision er foreningen Symbiose Hillerød, somHillerød Forsyning deltager i. Symbiose Hillerød arbejder på at bruge de muligheder, som en høj investeringstakt i kommunen giver, bedst muligt. Det er muligheder vi skal gribe, så vi tilgodeser miljøet og overleverer et bæredygtigt Hillerød til de kommende generationer.

Men Symbiose Hillerød er mere end det. Symbiose Hillerød bidrager også til, at det er nemmere, og måske billigere og mere miljørigtigt, at etablere og drive virksomhed i vores kommune, og derfor er Symbiose Hillerød en vigtig del af kommunens erhvervsstrategi.

Hillerød Forsyning er først og fremmest kundernes forsyning. Vi leverer, så vidt det er muligt, de produkter, som kunderne efterspørger - og i den kvalitet der efterspørges. Vi stræber efter at have takster, der er rimelige i forhold til de krav, som kunder, miljø og Hillerød Kommune stiller, og takster der ikke opfattes som en barriere i forhold til at bosætte sig i kommunen eller i forhold til at drive virksomhed i kommunen.

Jeg vil runde af med en tak til vores medarbejdere i Hillerød Forsyning. Medarbejdere som, med deres daglige engagement og robuste faglige kompetencer, bidrager til at løfte en vigtig opgave for de mange borgere og virksomheder, som holder til i vores kommune i dag, og til at skabe grundlaget for den vækst og udvikling, der vil gøre vores kommune til et af de bedste steder at bo og drive virksomhed i Danmark.

 

Klaus Markussen

Bestyrelsesformand