Print Friendly, PDF & Email

Energiområdet

I Hillerød har vi siden 1962 haft kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Fjernvarmen var i starten baseret på olie, men i midten af 1980’erne blev olien udskiftet med naturgas. Fjernvarmen var derefter 100 % baseret på naturgas frem til 2005.

Siden 2005 har brændselsfordelingen bevæget sig mod grønnere og mere bæredygtige løsninger i form af overskudsvarme, biomasse og solenergi. I 2019 var godt 60 % af fjernvarmen bæredygtig mod ca. 56 % i 2018.

Både fjernvarmenettet, kundegrundlaget og varmeproduktionen er blevet udbygget i løbet af årene, og i dag forsyner vi størstedelen af Hillerød by, Skævinge, Gørløse, St. Lyngby og Meløse med fjernvarme. Den kollektive varme udgjorde i 2019 ca. 75 % af det samlede varmebehov – fordelt på ca. 7.400 kundeaftaler. Det svarer til varmeforbruget i ca. 18.000 familieboliger, med en samlet varmeleverance på ca. 287.000 MWh varme.

I 2019 indgik Hillerød Forsyning to store aftaler om levering af varme til nogle af de større udbygningsetaper i Ullerød Nord og Frederiksbro. På sigt betyder det, at vi skal levere varme til yderligere godt 1.600 nye boliger.

2019 var også året, hvor vi indgik en aftale om levering af fjernkøl til Nyt Hospital Nordsjælland, NHN. Aftalen betyder, at vi skal levere koldt vand til køling af sygehusets arealer, bygninger og produktionsudstyr. Derfor så Hillerød Fjernkøl A/S dagens lys i slutningen af året. De kommende år kommer til at stå i byggeriets tegn, så der kan leveres fjernkøl i forbindelse med test, indkøring og åbning af det nye hospital.

Indgåelse af aftalen om fjernkøl til Nyt Hospital Nordsjælland er også startskuddet på et nyt forretningsområde i Hillerød Forsyning, nemlig levering af bæredygtig køling til erhvervskunder.

Etablering af vejkrydsning på Overdrevsvejen for varme og fjernkøl

2019 var også strategiens år. Der blev lagt og godkendt en langsigtet strategi for energiselskaberne; Hillerød Fjernvarme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S og for det samlede Energiområde frem til 2028. Vigtigst for varmekunderne er, at strategien indeholder tårnhøje ambitioner om at omstille varmeforsyningen til fossilfri varme fra 2025, og samtidig bibeholde det nuværende prisniveau.

Strategien medfører investeringer i flere nye bæredygtige og fremtidssikrede produktionsanlæg, udbygning af ledningsanlæg og kundeporteføljen, samt investeringer i flere nye bæredygtige løsninger og forretninger.

Vi vil realisere strategien gennem følgende fem strategiske spor:

  • Spor 1: Bæredygtig og CO2-neutral i 2025
  • Spor 2: Symbioser og samarbejder
  • Spor 3: Forretningsfokus og forretningsudvikling
  • Spor 4: Proaktiv på rammevilkår
  • Spor 5: Kompetenceudvikle medarbejdere

Det fremgår også af strategien, at ledelse og medarbejdere stræber efter at understøtte FN’s verdensmål, hvor følgende fem er i fokus: